Buyer esteri e incremento di visitatori al Cibus di Parma.

Buyer esteri e incremento di visitatori al Cibus di Parma. Una vetrina importante per la nostra novità: Gran Moravia in fette quadrate Anche per questa edizione la nostra azienda ha partecipato a Cibus, rassegna dedicata all’agroalimentare, a Parma dal 5 all’8 maggio 2014. Una manifestazione che si è chiusa con numeri di tutto rispetto: +…

Zahraniční obchodníci a zvýšená návštěvnost veletrhu Cibus v Parmě.

Zahraniční obchodníci a zvýšená návštěvnost veletrhu Cibus v Parmě: skvělé prostředí pro uvedení naší novinky Gran Moravia ve čtvercových plátcích Náš podnik se zúčastnil zemědělsko-potravinářského veletrhu Cibus, který se konal v Parmě od 5. do 8. května 2014. Akce měla velký úspěch: nárůst návštěvnosti o 12% s rekordním počtem návštěvníků (67 000), 2 700 vystavovatelů a 950 akreditovaných novinářů. Vzrostl také…

Brazzale vince il premio per la miglior campagna stampa trade

Durante la manifestazione l’azienda ha ricevuto il Formaggi&Consumi Awards, premio per la miglior campagna stampa trade, organizzato dalla rivista B2B Formaggi&Consumi del Gruppo editoriale Tespi. Il riconoscimento viene assegnato, da una speciale giuria di buyer della Gdo e operatori del settore, alle aziende che si sono distinte per iniziative di comunicazione e marketing, per l’anno…

Caseo Art. Premiati anche Gran Moravia, Verena e il provolone Zogi

Maggio, per l’azienda, è stato un mese di grande importanza. Pochi giorni prima dell’apertura di Cibus, precisamente domenica 1° maggio, si è tenuta la premiazione del concorso Caseo Art “Premio all’eccellenza dell’arte lattiero-casearia”, organizzato da “Asso Casearia Pandino”, l’Associazione dei diplomati della celebre scuola casearia della cittadina cremonese. La gara, che ha visto fronteggiarsi oltre…

Caseo Art – ocenění také pro Gran Moravia, Verena a Provolone Zogi

Květen byl pro podnik velmi důležitým obdobím. Pár dnů před zahájením veletrhu Cibus, konkrétně v neděli 1. května, se konalo vyhlášení vítězů soutěže Caseo Art „Ceny za výjimečné mlékařsko-sýrařské umění“, kterou organizuje „Asso Casearia Pandino“, společnost absolventů této slavné sýrařské školy v městečku u Cremony. Soutěž, do které bylo přihlášeno více než 300 sýrů pocházejících z celé Itálie…