„Water Footprint“ (ekologická vodní stopa) produktu je množství sladké vody, které se podílelo na výrobě daného produktu, a vyplývá ze součtu:

GREEN WATER (zelené vodní stopy): produktu je množství sladké vody, které se podílelo na výrobě daného produktu, a vyplývá ze součtu:

BLUE WATER (modré vodní stopy): to je povrchová (řeky, jezera) nebo podzemní voda použitá ve výrobním cyklu. Je to voda použitá při umělém zavlažování v zemědělství. Použití „modré vody“ představuje značný dopad na životní prostředí. Snížit spotřebu „modré vody“ je proto budoucím prioritním cílem každé zemědělské a průmyslové činnosti a je možné ho dosáhnout tak, že zaměříme trh směrem k produktům s menší „vodní intenzitou“ a pocházející z nejvhodnějších klimatických oblastí. Je to velká úspora „modré vody“, která sýru Gran Moravia umožňuje předložit mrekordní „ekologickou vodní stopu“.

GREY WATER (šedé vodní stopy): to je voda potřebná k rozpuštění znečišťujících faktorů vytvořených výrobním procesem.

 

[frame src=”http://www.brazzale.com/wp-content/uploads/2012/09/news-waterfoot-values-example.jpg” width=”130″ height=”90″ lightbox=”on” ]

„Water Footprint“ (ekologická vodní stopa) sýra Gran Moravia je pouhých 2.067 l/kg produktu tak, jak to bylo vyčísleno společností DNV Business Assurance, což je méně než polovina vodní stopy sýrů obecně vypočítané pomocí „waterfootprint.org“. Rekordního výsledku bylo dosaženo díky vhodným klimatickým podmínkám Moravy a díky úspoře vody dosažené „ekoudržitelným řetězcem“. V sýrárně („grey water“) díky přijetí všech recyklačních a regeneračních technologií, v zemědělských podnicích („blue water“) díky pěstování krmiva, aniž by bylo použito umělé zavlažování: na Moravě je totiž v letním období dostatečná přirozená vlhkost, která umožňuje řádný růst plodin. Údaj „blue water“ je proto pouhých 87 l vody na 1 kg sýra Gran Moravia.

 

[frame src=”http://www.brazzale.com/wp-content/uploads/2012/09/news-waterfoot-example-menu.jpg” width=”130″ height=”90″ lightbox=”on” ]
[frame src=”http://www.brazzale.com/wp-content/uploads/2012/09/news-waterfoot-food-piramid.jpg” width=”130″ height=”90″ lightbox=”on” ]

Pomocí našeho stravování můžeme ovlivnit spotřebu vody a „virtuální přesun vody“. Použití sýra Gran Moravia v každodenní stravě, aniž byste se připravili o další potraviny živočišného původu tak, že je budete inteligentně střídat, umožní značně snížit vlastní osobní spotřebu vody, přičemž si zároveň budete užívat bohatou a kompletní stravu.

[divider scroll_text=””]


Veškeré podrobnosti o:
Water Footprint (ekologické vodní stopě) sýra Gran
Moravia

Další odkazy:
www.waterfootprint.org
www.virtualwater.eu
www.barillacfn.com

[divider scroll_text=”GO TO TOP”]